Facebook Twitter Tunein YouTube

Bachs Boerencantate en twee Italiaanse cantaten door het Bach Collegium Japan

Het Bach Collegium Japan o.l.v. Masaaki Suzuki bracht een nieuwe cd uit met wereldlijke cantaten van Johann Sebastian Bach. Alweer een cd om te koesteren want de muziek en de uitvoering zijn magnifiek.

De composities op deze cd in de serie cantaten van J.S. Bach door Masaaki Suzuki en het Bach Collegium Japan, zijn bijzonder. Het gaat hier nl. niet over Bachs bekendere “Kirchenmusik”, maar om drie van zijn wereldlijke cantaten. De zogenaamde “Boerencantate” BWV 212, draagt een titel in Opper-Saksisch dialect “Mer hahn en neue Oberkeet”. Als ondertitel “Cantate burlesque”. Christian Friedrich Henrici, die we kennen als Picander, schreef de tekst. Bach componeerde deze cantate voor een bepaalde gelegenheid. Op 30 augustus 1742 vierde de gerechtsdienaar en kamerheer Carl Heinrich von Dieskau in zijn Schloss in Kleinzschocher nabij Leipzig, nl. zijn 36ste verjaardag. Hij werd daarbij gehuldigd door zijn ondergeschikte boeren die de kamerheer hen op zijn beurt vuurwerk schonk.

De “Boerencantate” wordt gevolgd door de enige twee bestaande Bach cantaten op Italiaanse tekst. Als zodanig worden ze met een zekere achterdocht bekeken door Bach geleerden, temeer omdat er geen manuscript overgeleverd is. Beide werken zijn weliswaar heerlijke solo cantaten en beide bevatten een aantal verrassingen voor de luisteraar.

Michel Dutrieue

—-

Geprikkeld ? Lees meer op www.klassiek-centraal.be

Klassiek Centraal

Recent